THÔNG BÁO

THÔNG BÁO

Trường THCS Mỹ Thành thông báo: Đúng 13 h chiều ngày 31 tháng 10 năm 2018, toàn thể các đồng chí  CB, GV, NV có mặt tại trường chuẩn bị đón đoàn kiểm tra công nhận trường chuẩn Quốc gia của…
BÁO CÁO TỔNG KẾT NĂM HỌC 2017 – 2018

BÁO CÁO TỔNG KẾT NĂM HỌC 2017 – 2018

PHÒNG GD – ĐT MỸ LỘCTRƯỜNG THCS MỸ THÀNH Số:    /BC-MTA CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập-Tự do-Hạnh phúc         Mỹ Thành, ngày 28 tháng 05 năm 2018   BÁO CÁO TỔNG KẾT NĂM HỌC 2017-2018        – Căn cứ  Chỉ thị…