BÁO CÁO TỔNG KẾT NĂM HỌC 2017 – 2018

BÁO CÁO TỔNG KẾT NĂM HỌC 2017 – 2018

PHÒNG GD – ĐT MỸ LỘCTRƯỜNG THCS MỸ THÀNH Số:    /BC-MTA CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập-Tự do-Hạnh phúc         Mỹ Thành, ngày 28 tháng 05 năm 2018   BÁO CÁO TỔNG KẾT NĂM HỌC 2017-2018        – Căn cứ  Chỉ thị…
Ban hành quyết định thi đua khen thưởng năm học 2014-2015

Ban hành quyết định thi đua khen thưởng năm học 2014-2015

Ban hành quyết định thi đua khen thưởng năm học 2014-2015 Ban hành quyết định thi đua khen thưởng năm học 2014-2015 Ban hành quyết định thi đua khen thưởng năm học 2014-2015 Ban hành quyết định thi đua khen thưởng năm học 2014-2015