MỘT SỐ HÌNH ẢNH QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG TRƯỜNG CHUẨN QUỐC GIA

ĐANG SỬA DÃY NHÀ 2 TẦNGĐANG SỬA DÃY NHÀ 2 TẦNGGẦN HOÀN THIỆNHOÀN THIỆNĐỔ MÓNG DÃY NHÀ 3 TẦNG ĐANG HOÀN THIỆN